Manuskript

Manuskripter og ideer til udgivelser

Forlaget modtager p.t. ikke uopfordrede manuskripter.
Hold øje med os på de sociale medier, hvor vi melder ud, når vi igen modtager
manuskripter og ideer til udgivelser.

 

Vi læser alle de manuskripter, vi modtager, og giver en kort begrundelse ved afslag. Vi modtager skønlitteratur, essays, bøger om sportskultur og andre litterære blandingsformer for voksne.

Vores svartid er fire uger.

Vedlæg gerne et kort følgebrev, hvori du beskriver dit manuskript eller din idé samt skriver et par ord om dig selv og dit litterære virke.

Du vil modtage en kvittering for modtagelse af dit materiale. Vi returnerer ikke tilsendte papirmanuskripter.